De Nationale Plusklas geeft scholen advies m.b.t. de invulling van het lesprogramma voor meer- en hoogbegaafden en de begeleiding van hoog- en meerbegaafden.

Vaak zijn scholen heel welwillend ten aanzien van onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. Die welwillendheid wordt niet altijd omgezet in concreet beleid dat voor al het personeel dat aan een school verbonden is helder is. Ouders hebben dan te maken met individuele leerkrachten die al dan niet iets extra’s voor hun kind doen. Er is op die manier geen duidelijke positionering van de school.

Sommige scholen bieden speciaal onderwijs voor hoogbegaafden, maar wat doe je dan met de meerbegaafde leerlingen? Ook zij hebben behoefte aan passend onderwijs. Soms is er in de bovenbouw sprake van een parttime plusklas, maar ligt er een onontgonnen gebied in de onder- en middenbouw. Juist daar wordt de basis gelegd en liggen de gevaren van onderpresteren en faalangst op de loer, waardoor deze kinderen helemaal niet gesignaleerd worden.

Heeft u behoefte aan een workshop op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid? Neem dan gerust contact op. Samen met u bepalen we de invulling. Wellicht wilt u handvatten voor het opstellen van een lesprogramma voor uw plusklas of wilt u geholpen worden met het schrijven en implementeren van een protocol voor meer en/of hoogbegaafden? Ook dan bent u aan het juiste adres. Het opstellen van en draagvlak creëren voor procedures en de implementatie daarvan zijn van groot belang in veranderprocessen. Graag stellen wij onze expertise op dat gebied ter beschikking aan besturen, scholen en leerkrachten. Individuele coaching van intern begeleiders en/of leerkrachten behoort ook tot de mogelijkheden.