De Nationale Plusklas verzorgt cursussen op maat met betrekking tot passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen voor schoolteams, schoolleiders, IB’ers, coördinatoren op het gebied van begaafdheid en (plusklas)leerkrachten. De kracht van de Nationale Plusklas zit ‘m in het feit dat de hoogopgeleide trainers zelf ruimschoots ervaring hebben met het geven van passend onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Zij kunnen als geen ander de theorie verbinden met de praktijk, waardoor de cursussen direct toepasbaar zijn. De Nationale Plusklas hanteert wanneer mogelijk een twee sporenbeleid. Nadat de schoolvisie is geformuleerd kan het traject ten aanzien van het beleid maken tegelijk starten met de implementatie van het passende onderwijs voor de hoogbegaafde leerlingen. Het één kan niet zonder het ander en beide trajecten versterken elkaar. Al doende leert men is ook hier van toepassing.

Cursus: Mogelijkheden ten aanzien van visie en beleid

Tijdens deze cursus wordt een uiteenzetting gegeven ten aanzien van hoogbegaafdheid, waarbij de laatste internationale wetenschappelijke bevindingen met u gedeeld worden. Door theorieën te delen op het gebied van hoogintellligentie, executieve functies, ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafdheid kunnen scholen een visie/ beleid gaan ontwikkelen. Uiteraard wordt aandacht besteed aan de gevolgen die deze bevindingen kunnen hebben voor de visie/ het beleid van de scholen. Deze cursus kan bij u op school verzorgd worden. Dit ter bevordering van een gedeelde visie.

Maatwerk advies passend onderwijs

Na formulering van de visie kunnen onze adviseurs u ondersteunen bij het opzetten van het beleid en de organisatie van het passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen op uw school. U kunt vrijblijvend een offerte opvragen.