Kinderen met een hoog IQ behalen (zeker in de eerste jaren) op school vaak zeer goede resultaten zonder daar al te veel moeite voor te doen. Als zij in de kleuterklas komen kennen zij veelal de verschillende kleuren, vormen en getallen. Menig hoogbegaafd kind kan lezen voordat het naar groep 3 gaat. Het enige dat het kind op school leert is dat het met weinig inspanning goed presteert. Er worden geen/ nauwelijks fouten gemaakt. Kortom: het kind leert niet om door te zetten. Dat kan funest zijn in de verdere schoolloopbaan. Wat doet zo’n kind als het wel moeilijk wordt?

Gelukkig kunt u hier thuis op inspelen. Hoe dan?

U kunt uw kind een muziekinstrument laten bespelen. Hiervoor moet het kind het notenschrift leren lezen. Daarnaast moet het veel en goed oefenen om werkelijk een mooi resultaat te bereiken. Van belang is dat u het kind niet beoordeelt op het product (het lied), maar op het proces (het leren). “Wat knap dat je net zo lang hebt geoefend totdat je met de CD mee kunt spelen! Zie je dat oefenen helpt?” of “Wat goed dat je nog even naar de docent bent gegaan om te vragen hoe de handgreep is, nu heb je je techniek weer verbeterd.” Het kind leert ervaren hoe trots je kunt zijn op iets waar je je best voor hebt gedaan. Dat hij een A-score heeft op zijn Cito, is zijn verdienste niet. Hij is toevallig geboren met een hoog IQ. Dat hij steeds beter musiceert is wel zijn verdienste; hij zet zich in en werkt aan zijn strategie. Dit zijn studievaardigheden waar een kind zijn leven lang iets aan heeft.

Toont uw kind geen interesse in muziekinstrumenten? Bij sport leert het ook dat je bepaalde technieken moet aanleren om goed te kunnen presteren. Zonder inzet, geen resultaat.

U kunt uw kind ook uitdagen door strategische spellen te spelen. Kleuters die de getallenrij tot 12 kennen kunnen prima meedoen aan Skip-bo, ook al geeft de fabrikant een hogere leeftijd aan. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor Kolonisten van Catan (al dan niet met uitbreiding), schaken e.d. Deze spellen kun je hoogbegaafde kinderen al jong aanbieden; daar kunnen ze zich in vastbijten.

De avondvierdaagse lopen is ook een mooi voorbeeld. De medaille is pas verdiend als je je vier avonden lang hebt ingezet. Denk ook eens aan moeilijke puzzels en/ of bouwpakketten. Zorg dat het kind niet afhaakt, maar begeleid het naar het succes. Zo leert het meteen dat samenwerken loont!

Zo zijn er in uw omgeving vast legio voorbeelden te verzinnen. Succes (nagenoeg) verzekerd!