Is uw hoogbegaafde kind tegen wil en dank thuiszitter? Wilt u dat het op termijn weer naar school kan, maar eerst weer het plezier in leren en het vertrouwen in een leerkracht/ school terugkrijgt? Neem dan contact met ons op. De Nationale Plusklas begeleidt hoogbegaafde thuiszitters op het niveau dat bij hen past, zowel op cognitief vlak als op sociaal emotioneel gebied en kan een rol van betekenis spelen in het vinden van een passende plek voor uw kind.