Wat doet de Nationale Plusklas voor ouders en leerlingen?

De Nationale Plusklas geeft ouders advies m.b.t. het omgaan met hun meer-/ hoogbegaafde kinderen.

Onze medewerkers zijn zelf meer- en/of hoogbegaafd en hebben aan den lijve ondervonden hoe het is om een hoogbegaafd kind te zijn, te hebben en/of te coachen. Is dat nodig om ouders te kunnen adviseren? Wellicht niet, maar hierdoor sluiten we uit dat u met iemand te maken krijgt die gevoelsmatig niet meekan in uw verhaal. Op school kunt u op onbegrip stuiten, ondanks de eventuele welwillendheid van de school c.q. leerkrachten. Om dit bij onze instantie te voorkomen, werken wij uitsluitend met mensen die niet alleen veel weten of geleerd hebben over hoogbegaafdheid, maar die weten hoe het voelt als je kind moeilijkheden ervaart op school. Zo voorkomen we boekenwijsheid. Wij geven desgevraagd ook advies m.b.t. de keuze van een geschikte school voor uw kind. Wij treden in overleg met uw kind, u en (waar mogelijk) de leerkracht om een profiel van uw kind samen te stellen en leggen dit profiel naast het lesaanbod van de verschillende scholen in uw omgeving. Wil en kan de huidige school meegaan in een aanpassing van het lesaanbod dan kunnen wij daarover afspraken maken met de school. Soms is het beter uw kind naar een andere school te laten gaan.

Weet u niet zeker of uw kind hoogbegaafd is? Neem gerust contact met ons op. Wij verwijzen dan naar gerenommeerde instanties die een IQ-test voor u af kunnen nemen. Een totaal IQ vanaf 130 geldt als hoogbegaafd. De test die wij aanbevelen bestaat uit 6 subtests en geeft een IQ-score op performaal, verbaal en totaal niveau. Op die manier wordt meteen inzichtelijk of uw kind de verschillende subtests op een zelfde niveau maakt of dat er significante afwijkingen zijn. Zo kan het kind qua handelen jonger zijn dan zijn/haar werkelijke leeftijd, terwijl het qua inzicht vele malen ouder is dan zijn/haar werkelijke leeftijd. Zo’n discrepantie moet gesignaleerd worden om het kind in de dagelijkse schoolpraktijk goed te kunnen begeleiden.

De Nationale Plusklas heeft als onderliggende doelen:

  • leerlingen te leren leren

Tijdens de cursussen wordt pittige stof aangeboden waar de kinderen zich in vast kunnen bijten. Op deze manier kunnen faalangstigen en onderpresteerders leren hoe ze kunnen leren. Het is heel gewoon om fouten te maken tijdens het leerproces, maar dat leren deze leerlingen vaak niet op een reguliere basisschool omdat de stof daar veelal te makkelijk is. Denk aan vliegen; mensen begonnen met een fiets met vleugels. Om daadwerkelijk de lucht in te kunnen was veel doorzettingsvermogen en denkwerk nodig. Meer- en hoogbegaafde kinderen moeten leren dat dit onderdelen zijn van het leerproces.

  • scholen te adviseren over het meer- en hoogbegaafdenbeleid

Nu werken scholen ieder met hun eigen plusklas (als die er al is). Veelal worden deze opgezet door welwillende leerkrachten zonder dat ze hier ervaring mee hebben of dat ze er voor opgeleid zijn, terwijl deze kinderen een compleet andere aanpak nodig hebben dan de andere kinderen binnen de school. Voor leerkrachten niet moeilijk, maar je moet het wel weten en durven! Iedereen vindt zijn eigen wiel uit.

  • ouders te adviseren over hun meer- en hoogbegaafde kinderen

Vaak signaleren scholen en ouders te laat dat kinderen meer- of hoogbegaafd zijn, als ze het al signaleren. Daardoor kunnen kinderen faalangstig worden of gaan onderpresteren. Er zijn zelfs kinderen die zich ziek voelen op school! De Nationale Plusklas kan u bijstaan met raad en daad.