De Nationale Plusklas

Hartelijk welkom. Leuk dat u een kijkje neemt op onze website!

Is uw zoektocht pas begonnen of heeft u al heel wat hordes gelopen in het traject rondom uw hoogbegaafde kind(eren) of leerling(en)? In beide gevallen bent u bij ons aan het juiste adres voor het inwinnen van advies ten aanzien van passend onderwijs voor uw kind(eren)/ leerling(en)!

De Nationale Plusklas is door het Centrum voor BegaafdheidsOnderzoek (CBO) en de Stichting LeerplanOntwikkeling (SLO) toegelaten tot het European Talent Support Network (ETSN), omdat de Nationale Plusklas beschikt over expertise en ervaring met betrekking tot:

– het adviseren van samenwerkingsverbanden, scholen en ouders op het gebied van passend onderwijs voor deze doelgroep inclusief het schrijven van curricula

– het begeleiden van hoogbegaafde thuiszitters al dan niet in opdracht van samenwerkingsverbanden, scholen of ouders met als doel toe te werken naar schoolgang/ een passende onderwijsplek

– het signaleren van hiaten in beheersing van de lesstof en deze wegwerken door cruciale leermomenten alsnog in te bouwen

– het aanbieden van leerstrategie├źn

– cognitieve gedragstraining, waarbij niet-helpende gedachten worden vervangen door helpende gedachten, waardoor het welbevinden en functioneren van het kind toenemen

– dynamisch testen, waarmee onderpresteren gesignaleerd kan worden.

 

Benader ons gerust met vragen en/of opmerkingen. U kunt ons ook volgen op Facebook.

 

Een hartelijke groet,

De Nationale Plusklas

etsn_logo-01