Archive for the ‘Hoogbegaafdheid’ Category

PostHeaderIcon Welkom in het reservaat!

Van de week zat ik met een ouder aan tafel die het volgende zei: “Ik wil dat mijn hoogbegaafde zoon naar een reguliere school gaat, want dan is hij goed voorbereid op de echte wereld!” Als ik zou moeten tellen hoe vaak ik leerkrachten en ouders dit heb horen zeggen, ben ik morgen nog niet klaar. Het is één van de opmerkingen over hoogbegaafden waar ik zoveel vraagtekens bij plaats, dat deze ouder nog even niet van mij af was.

Enkele jaren geleden zei een leerkracht over voltijds hoogbegaafdenonderwijs tegen mij: “Je stopt zo’n kind toch niet in zo’n reservaat?”

MAAR! Wat is dan een reservaat? De Dikke van Dale omschrijft het als een gebied dat van overheidswege wordt beschermd om er de planten- en dierenwereld, de oorspronkelijke bevolking of het landschap in natuurlijke staat te bewaren.

De zin die mij meteen triggert is: in natuurlijke staat bewaren. Hoeveel hoogbegaafde leerlingen lopen vast in regulier onderwijs bij een gebrek aan ontwikkelingsgelijken? Hoeveel hoogbegaafde leerlingen passen zich dag in dag uit aan om niet uit de toon te vallen? Alsof je een ijsbeer in Afrika zet en zegt: “Wen jij maar aan de echte wereld!” Zou hij daar nu echt gelukkig van worden? Precies!

Nee hoor, ik juich reservaten van harte toe. En ik ben niet de enige. Zo is er in het Gaasterlandse Wyldemerk een libellenreservaat, waar 34 soorten leven, waaronder zeer zeldzame! En zo zijn er voltijds hoogbegaafdenvoorzieningen voor hoogbegaafde leerlingen die op tal van vlakken van elkaar kunnen verschillen, maar daar wel peers kunnen ontmoeten en zichzelf kunnen zijn. Dat is namelijk wat ze als volwassene zelf kunnen regelen; dan zoeken ze een werkomgeving en vrienden die bij hen passen. Waarom regelen wij dat dan nu niet voor hen, nu ze zo afhankelijk van ons zijn? De andere kinderen hebben toch ook de mogelijkheid bij hun ontwikkelingsgelijken te zijn? Pas dan leren kinderen op een constructieve wijze samenwerken, elkaars ideeën te waarderen en kunnen zij zich spiegelen.

Nog één kanttekening: natuurlijk zijn er ook reguliere scholen waar wel peers te vinden zijn, maar vraag dan wel even bij inschrijving of die in dezelfde groep zitten, want op sommige scholen is het zoeken naar een speld in een hooiberg! Daarnaast is een passend aanbod natuurlijk een vereiste.


PostHeaderIcon Tis hier een hotel

Van de week was ik bij een bijeenkomst van de dames van Tis hier geen hotel, die herkenbare anekdotes vertelden over hun puberende kinderen. Diezelfde dag zaten mijn twee dochters aan de ontbijttafel, twee van hun “naar-school-fiets-vriendinnen” en het vriendje van de oudste dochter, die hier zo’n anderhalve week zijn kamp had opgeslagen. Jazeker, tis hier een hotel! Aan de keukentafel werd een mengeling van steenkolen Engels, steenkolen Duits en Nederlands gesproken. Er werd gelachen om “schtroopwaffel”, “kabbeling”, vla, “beschoit” en
“ontbaitkuch”. Aan mijn tafel zaten Europeanen die om elkaars gewoonten lachten en van elkaars gewoonten leerden. Mijn man riep nadat het stel de deur uit was: “Er zitten vijf kinderen aan de keukentafel waarvan ik er twee ken”. Maar zouden we het willen missen? Voor geen goud. De oudste is nu naar Duitsland vertrokken om daar Ostern te vieren. Tulpen mee als dank voor haar (huidige) gastvrije Schwiegermutter. Zoals de dames van tis hier geen hotel zeggen: een VWO-advies is leuk, maar gedurende de zes, zeven of acht jaar voortgezet onderwijs komen er uitdagingen op je pad, waardoor je het nog moet zien te halen. Wij zitten er nu midden in, want selbstverständlich is er nu geen persoon op aarde die onze dochter beter begrijpt dan onze logé. En onze logé vindt de Nederlandse leerplicht en de Nederlandse schooltijden ronduit vermakelijk. Meneer zit dagelijks van 8.00 tot 12.30 uur op school, hoeft nauwelijks toetsen te maken en mag binnenkort een extra week vakantie, omdat zijn moeder een briefje heeft geschreven dat hij met ons mee mag op Bildungsreise naar Berlijn. Ik betrapte mezelf en anderen erop dat we daar vragen over stelden, want, zo was de aanname, dan moet er iets zijn met die school. Maar tot nu toe lijkt het erop dat hij op hoog niveau functioneert en dat onze Oosterburen dus iets kunnen wat wij nog niet kunnen: goed onderwijs geven in weinig tijd. Sie schaffen das! Met interesse volg ik dan ook de ontwikkelingen rond de PO-raad die naar minder lesuren en een lagere werkdruk voor leerkrachten wil, ik hoop dat de VO-raad volgt. Toen ik nog als leerkracht werkte, merkte ik dat mijn leerlingen weinig effectieve lestijd nodig hadden als ik mijn lessen grondig had voorbereid. Ik hoop dat de raden succes zullen hebben: kwaliteit van onderwijs voor kwantiteit van onderwijs. En mijn dochter? Haar cijfers gaan omhoog als haar een treinticket naar Duitsland in het verschiet wordt gesteld, iets met effectieve huiswerktijd kennelijk…………….


PostHeaderIcon Nationale Plusklas internationaal en nationaal erkend

Nadat de Nationale Plusklas door het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO) en de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) werd toegelaten tot het European Talent Support Network, staat eigenaresse Caroline Beijers nu geregistreerd bij het KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid (KRHB). Een kroon op al het werk dat de afgelopen jaren is verricht!


PostHeaderIcon Onze ambassadeur, Ben Daeter, publiceert boek over aangeleerde hulpeloosheid.

Het nieuwste boek van onze ambassadeur, Ben Daeter, is uit. Gefeliciteerd Ben! Het gaat over aangeleerde hulpeloosheid. De Nationale Plusklas heeft er een heel bescheiden bijdrage aan mogen leveren. Te bestellen bij bol.com!

Samenvatting

De nieuwste opvattingen over signalering, omgang met, preventie en oplossen van aangeleerde hulpeloosheid.
We hebben er allemaal mee te maken: Aangeleerde hulpeloosheid. Daar wordt onder verstaan dat anderen regelen wat we het beste zouden moeten denken en doen. En dat terwijl we zelf daar onvoldoende kritisch tegenover staan.
Ons is geleerd dat we op heel veel terreinen eigenlijk hulpeloos (moeten) zijn. Het is een onderwerp dat speelt op talrijke terreinen van ons leven, of het nu gaat over hoe we mensen behandelen in zieken- en verpleeghuizen, hoe we met elkaar omgaan in de werksituatie, bij sport, in onze menselijke relaties (huwelijk), hoe we over bepaalde landen en groepen (moeten) denken, zelfs in de politiek en bij religies, waarbij we toch vaak erg overtuigd zijn dat een bepaalde religie de enig ware weg is waardoor we een goede eindbestemming kunnen bereiken. Het speelt ook sterk in de opvoeding en het onderwijs, waarbij we bijvoorbeeld er nog steeds vanuit gegaan wordt dat leerplicht hetzelfde is als schoolplicht.
Over al dit soort situaties en nog vele meer, handelt dit unieke boek. Wellicht kan het onze ogen openen hoezeer we nog steeds vastzitten aan andermans opvattingen, in hoeverre we met aangeleerde hulpeloosheid te maken hebben en hoe we daar verandering in kunnen aanbrengen. Als dit inzicht ontstaan is en we er ook naar gaan handelen is het doel van dit boek bereikt.

Drs. Ben Daeter is in vele sectoren van het onderwijs werkzaam geweest en heeft verschillen tussen leerlingen van nabij meegemaakt. Hij heeft zich verdiept in allerlei nog onbekende aspecten van (hoog)begaafde kinderen en in het gegeven dat deze kinderen in ons huidige onderwijs vaak nog niet tot hun recht komen. Via diverse artikelen en boeken heeft hij daarover zijn meningen kenbaar gemaakt. Hij heeft een jarenlange studie verricht in de epigenetica en zich de vraag gesteld hoe epigenetische opvattingen van betekenis kunnen zijn voor opvoeding, onderwijs en hulpverlening. De resultaten van deze studie hebben in het boek Optimale Kansen voor ieder Kind, gestalte gekregen. Tegelijk heeft hij zich jarenlang ook beziggehouden met het onderwerp Aangeleerde Hulpeloosheid, een verschijnsel dat we bijvoorbeeld zien bij opvoeding, onderwijs, het dagelijks leven, in zieken- en verpleeghuizen, godsdienst en politiek. Het resultaat van die studie heeft geleid tot het boek dat nu voor u ligt.

Read the rest of this entry »


PostHeaderIcon Ouderbijeenkomst “Wie heeft de gebruiksaanwijzing van mijn slimme puber?” Geef je kind vleugels!

Wie heeft de gebruiksaanwijzing van mijn slimme puber?
Geef je kind vleugels!

afbeelding
Herken je dat? Je slimme puber lijkt na schooltijd met van alles bezig te zijn behalve met
school. Hij/zij hangt maar, is bezig met zijn of haar telefoon, is aan het gamen of aan het
‘chillen’. Je weet niet wat hem of haar echt interesseert, huiswerk maken wordt uitgesteld
en jij maakt je echt zorgen. In het begin van de lagere school ging het allemaal zo goed;
hoge cijfers en citoscores. Je weet dat hij/zij het kan!
Wat te doen? Ook al is hij/zij slim, het is nog maar een tiener. Ondersteuning en bijsturen
is dus nodig. Of moet je het volledig loslaten en hem/haar zelf laten ervaren wat het is om
onderuit te gaan? Daar leren kinderen toch het meeste van?
Uiteindelijk wil je dat jouw puber zijn of haar potentieel benut , maar ook dat hij/zij
gelukkig is op school en dat het thuis gezellig is.

Als je meer wilt weten over de meest effectieve aanpak om dit te bereiken, kom dan naar
ons event Wie heeft de gebruiksaanwijzing van mijn slimme puber? op 15 mei a.s.
In twee uur leer je meer over het effectief ondersteunen van je slimme puber. Onderdelen
die aan bod komen, zijn:

• Gedrag en communicatieniveaus: observatie en interpretatie
• De grit factor en het puberbrein
• Methodieken waarmee gedrag positief wordt beïnvloed
Daarnaast krijg je uitleg over de door ons ontwikkelde oudertraining waarin je in zes
bijeenkomsten klaar wordt gestoomd om een volwaardig coach voor je slimme puber te
zijn. Ook zullen we meer vertellen over de methode “Ik ben een baas”.
Voor wie: Ouders of verzorgers van slimme pubers (10-14 jaar)
Wanneer: Maandag 15 mei 2017 van 19.30 – 21.30
Waar: Vliegschool ‘Zelf Vliegen’ – Emoeweg 1, Lelystad (gratis parkeren)
Kosten: 15 euro inclusief koffie en thee
Aanmelding: Stuur vóór 22 april een mail naar een van de onderstaande
mailadressen

We kijken er naar uit je te ontmoeten en te helpen met het effectief ondersteunen van je
slimme puber! Jij als ouder, in de rol van coach, geeft je kind vleugels!
Caroline Beijers, Nationale Plusklas caroline@nationaleplusklas.nl
Sandra Kamp, StiP trainingen info@stiptrainingen.nl

Caroline is Master of Education en studeert momenteel af aan de opleiding Specialist in
Gifted Education van de European Council of High Ability. Zij adviseert ouders en scholen
op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid en begeleidt hoogbegaafde kinderen die
vastlopen in het reguliere onderwijs. Haar praktijk, de “Nationale Plusklas”, is door de
Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) en het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek
(CBO) als European Talent Point toegelaten tot het European Talent Support Network dat
in 2015 is opgericht in Brussel.

Sandra is gedrags- en communicatietrainer en traint en coacht slimme jonge talenten om
steviger te staan in communicatie en samenwerking. Zij heeft de methode “Ik ben een
baas” voor slimme basisschoolkinderen ontwikkeld. Met deze methode, die tevens als
online training te volgen is, leren kinderen in tien stappen wat leiderschap is, hoe zij een
leider kunnen worden en vooral wat zij daar aan hebben. Sandra laat deze leiders van de
toekomst zien dat de manier waarop zij in elkaar zitten heel erg de moeite waard is en hoe
zij hun talenten succesvol kunnen inzetten om hun droom te realiseren.

Caroline en Sandra zijn beiden ervaringsdeskundige.


PostHeaderIcon Vacaturenieuws

Vacaturenieuws:

Onderwerp: Vacature komeetklas SCPO Lelystad

Per 29 augustus 2016 zoeken wij een enthousiaste leerkracht met relevante opleiding om les te geven aan een groep meer- en hoogbegaafde leerlingen van onze stichting.
Het gaat om een vacature van:
0,12 wtf bestaande uit een lesmiddag (voorkeur maandagmiddag) van 0,10 wtf en 0,02 wtf vergadertijd en oriëntatie gedurende schooljaar 2016-2017
Onze komeetklas bestaat uit ongeveer 18 leerlingen (van drie van onze SCPO scholen) uit groep 5 t/m 8 met IQ 130 of hoger of die vanuit het DHH als 2de lijns leerlingen zijn gekomen.
Het aanbod van de maandag is met nu name filosofie en ‘leren leren’. U heeft de beschikking over een goed uitgerust lokaal met computers en een digitaal schoolbord. Het lokaal is gevestigd op ‘De Wingerd’, Voorhof 1 te Lelystad.
Inhoud werkzaamheden:
– verzorgen geschikte lesprogramma aan leerlingen uit de komeetklas op maandagmiddag
(eventueel andere middag in overleg);
– deelname aan 6-tal ‘Meesterbrein’ bijeenkomsten waarin beide komeetklasleerkrachten, projectleider meer- en hoogbegaafdheid en elke SCPO school vertegenwoordigd zijn;
– regelmatig overleg met andere komeetklas leerkracht die het aanbod op ‘de Schakel verzorgt. Met name m.b.t. opzetten cyclisch lesprogramma, kennisdelen/sparren en input begeleiden SCPO scholen.
Mocht u geïnteresseerd zijn dan ontvangen we graag vóór vrijdag 20 augustus 2016 een korte motivatiebrief + CV.
Het gaat (vooralsnog) om een tijdelijke aanstelling tot 31 juli 2017.
Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met:
Pietronella van Dijk-Jongbloed, projectleider meer- en hoogbegaafdheid SCPO Lelystad
p.jongbloed@schakellelystad.nl
06-11062211 (vakantie vanaf 22 juli t/m 14 augustus)


PostHeaderIcon De Nationale Plusklas is European Talent Point

Trots kunnen we jullie melden dat de Nationale Plusklas als European Talent Point is toegelaten tot het European Talent Support Network, opgericht in 2015 in Brussel. Een bevestiging dat we op de goede weg zijn met al onze inspanningen passend onderwijs voor alle hoogbegaafde leerlingen te ondersteunen/ te realiseren.

foto van Nationale Plusklas.

 


PostHeaderIcon 17 mei gratis studie-ochtend Epigenetica

Wie mogen we verwelkomen in Meppel?

Beste allemaal,

Onze ambassadeur, Ben Daeter, biedt een buitenkansje.Ter gelegenheid van de lancering van zijn boek “Optimale kansen voor ieder kind” organiseren PCBO Meppel en uitgeverij 248media de studieochtend “Epigenetica in het onderwijs”. Ik hoop jullie daar te mogen ontmoeten!

Datum: Dinsdag 17 mei 2016

Aanvang: 10.30 uur

Locatie: CBS Het Kompas | Zuiderlaan 197c | 7944 EE Meppel

Kosten: Gratis. Ontvangst koffie/thee

Na afloop gelegenheid om een gesigneerd exemplaar te kopen.

Voor deze studiedag vragen wij je om vooraf aan te melden via info@248media.nl.

Programma van de studieochtend:

10.00 uur Ontvangst koffie/thee

10.30 uur Aanvang boekpresentatie en overhandiging van het boek

11.00 uur De lezing tot circa 12.00 uur.

Tijdens de lezing worden naar aanleiding van het boek talrijke thema’s aangeroerd, zoals:

– Aandacht voor de grote man achter de epigenetica: Bruce Lipton

– Toepassingsgebieden epigenetica

– Doel en opzet van het boek hierover

– Taak van de epigenetica

– Begrip van de epigenetica vanuit de menselijke cel

– Het in kaart brengen van alle menselijke genen: het Human Genoom Project

– We zijn niet bepaald door onze genen: kritiek op het genetisch determinisme

– Hoe ook gedachten en gevoelens genen kunnen beïnvloeden

– Epigenetica en zwangerschap en geboorte

– Ouders als epigenetische ingenieurs

– De epigenetische sociale cyclus

– Epigenetica en opvoeding (zwarte pedagogiek)

– Negatieve werking van stress

– Spiegelneuronen (een nieuwe visie op autisme)

– Epigenetica en onderwijs

– Fixed en growth mindset en epigenetica

– Meervoudige intelligentie en epigenetica

– Vanuit epigenetica een andere visie op onderwijs voor hoogbegaafden op lange termijn (Fins onderwijs).

Over het boek
Epigenetica is een nieuwe richting in de wetenschap die heeft aangetoond dat we ook met gedachten onze genen kunnen beïnvloeden. Wij worden niet alleen bepaald door onze genen, maar kunnen die ook sturen, zodat we ons leven voor een groot gedeelte zelf in de hand kunnen hebben. Dit gegeven mogen en kunnen we overdragen en toepassen in opvoeding, onderwijs en allerlei vormen van hulpverlening. Te veel nog wordt gedacht en gehandeld vanuit de opvatting dat ons leven voor een groot gedeelte door onveranderlijke genetische gegevens vastligt.

Wie zich voorbereidt op en zich verdiept in zijn of haar taken, zal zich, ook vanwege onze veranderde en steeds veranderende samenleving, zo breed mogelijk willen oriënteren en er niet voor schuwen zich in het belang van hen die aan hun zorg en begeleiding zijn toevertrouwd, zich te verdiepen in de nieuwste opvattingen, ook die vanuit de epigenetica.

Nationaal en internationaal is er nog geen boek verschenen over de diepgaande invloeden van de epigenetica. Deze publicatie kan dan ook in een behoefte voorzien van iedereen die zijn taken zo goed mogelijk wil blijven vervullen.

Daarom is dit boek voor iedereen – ouders, leerkrachten en hulp- verleners – een belangrijke bijdrage om tot dergelijke noodzakelijke hernieuwde inzichten te komen.

Optimale kansen voor ieder kind beperkt zich tot de drie belangrijkste milieus van het kind: de invloed van de moeder vóór de geboorte van het kind, de opvoeding en het onderwijs. Centraal staat de vraag hoe vanuit de nieuwste inzichten het kind in die milieus optimale kansen geboden kunnen worden.

Over de auteur
Drs. Ben Daeter is in vele sectoren van het onderwijs werkzaam geweest en heeft verschillen tussen leerlingen van nabij meegemaakt. Hij heeft een jarenlange studie verricht in de epigenetica en zich de vraag gesteld hoe epigenetische opvattingen van betekenis kunnen zijn voor opvoeding, onderwijs en hulpverlening. De resultaten van deze studie hebben in dit boek gestalte gekregen.


PostHeaderIcon Een masterclass “Hoogbegaafdheid” van professor drs. Ton Mooij

Het kijken waard:
https://www.youtube.com/watch?v=hURUFqHTwyE


PostHeaderIcon Bericht van het SLO-Talentnetwerk voor leerkrachten, coördinatoren begaafdheid en IB’ers. Hopelijk tot 16 maart!

talentnetwerk

 

Beste lezer,

Het SLO-Talentnetwerk in de regio Flevoland organiseert minimaal tweemaal per jaar een netwerkbijeenkomst over talentontwikkeling.

Ditmaal houden we in de Week van de hoogbegaafdheid een netwerkbijeenkomst over het onderwerp plusklassen. We hebben Caroline Beijers bereid gevonden om voor ons een presentatie te houden over de Nationale Plusklas en aansluitend geven wij de gelegenheid om in kleine groepen over diverse aspecten van een plusklas verder te praten. Het doel van de bijeenkomst is om coördinatoren begaafdheid en leerkrachten van plusklassen uit de regio Flevoland met elkaar in contact te brengen en kennis & ervaringen uit te wisselen. We zijn welkom in De Columbusschool, één van de vier scholen in Almere waar voltijdshoogbegaafdheidsonderwijs gegeven wordt.

Datum: Woensdag 16 maart, van 19.30 tot 21.00 uur, inloop met koffie/thee vanaf 19.00 uur.

Locatie: Columbusschool, Marco Poloroute 56, 1363 LA Almere
Met vriendelijke groet,

De regio-coördinatoren van het SLO Talentnetwerk Flevoland:
Patricia Versnel (Almeers Talentenlab, Passend Onderwijs Almere)
Hanneke van Dasler (’t Klein Bolwerk, Psychologische hulpverlening)