PostHeaderIcon Nationale Plusklas internationaal en nationaal erkend

Nadat de Nationale Plusklas door het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO) en de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) werd toegelaten tot het European Talent Support Network, staat eigenaresse Caroline Beijers nu geregistreerd bij het KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid (KRHB). Een kroon op al het werk dat de afgelopen jaren is verricht!


Comments are closed.