Archive for april, 2017

PostHeaderIcon Onze ambassadeur, Ben Daeter, publiceert boek over aangeleerde hulpeloosheid.

Het nieuwste boek van onze ambassadeur, Ben Daeter, is uit. Gefeliciteerd Ben! Het gaat over aangeleerde hulpeloosheid. De Nationale Plusklas heeft er een heel bescheiden bijdrage aan mogen leveren. Te bestellen bij bol.com!

Samenvatting

De nieuwste opvattingen over signalering, omgang met, preventie en oplossen van aangeleerde hulpeloosheid.
We hebben er allemaal mee te maken: Aangeleerde hulpeloosheid. Daar wordt onder verstaan dat anderen regelen wat we het beste zouden moeten denken en doen. En dat terwijl we zelf daar onvoldoende kritisch tegenover staan.
Ons is geleerd dat we op heel veel terreinen eigenlijk hulpeloos (moeten) zijn. Het is een onderwerp dat speelt op talrijke terreinen van ons leven, of het nu gaat over hoe we mensen behandelen in zieken- en verpleeghuizen, hoe we met elkaar omgaan in de werksituatie, bij sport, in onze menselijke relaties (huwelijk), hoe we over bepaalde landen en groepen (moeten) denken, zelfs in de politiek en bij religies, waarbij we toch vaak erg overtuigd zijn dat een bepaalde religie de enig ware weg is waardoor we een goede eindbestemming kunnen bereiken. Het speelt ook sterk in de opvoeding en het onderwijs, waarbij we bijvoorbeeld er nog steeds vanuit gegaan wordt dat leerplicht hetzelfde is als schoolplicht.
Over al dit soort situaties en nog vele meer, handelt dit unieke boek. Wellicht kan het onze ogen openen hoezeer we nog steeds vastzitten aan andermans opvattingen, in hoeverre we met aangeleerde hulpeloosheid te maken hebben en hoe we daar verandering in kunnen aanbrengen. Als dit inzicht ontstaan is en we er ook naar gaan handelen is het doel van dit boek bereikt.

Drs. Ben Daeter is in vele sectoren van het onderwijs werkzaam geweest en heeft verschillen tussen leerlingen van nabij meegemaakt. Hij heeft zich verdiept in allerlei nog onbekende aspecten van (hoog)begaafde kinderen en in het gegeven dat deze kinderen in ons huidige onderwijs vaak nog niet tot hun recht komen. Via diverse artikelen en boeken heeft hij daarover zijn meningen kenbaar gemaakt. Hij heeft een jarenlange studie verricht in de epigenetica en zich de vraag gesteld hoe epigenetische opvattingen van betekenis kunnen zijn voor opvoeding, onderwijs en hulpverlening. De resultaten van deze studie hebben in het boek Optimale Kansen voor ieder Kind, gestalte gekregen. Tegelijk heeft hij zich jarenlang ook beziggehouden met het onderwerp Aangeleerde Hulpeloosheid, een verschijnsel dat we bijvoorbeeld zien bij opvoeding, onderwijs, het dagelijks leven, in zieken- en verpleeghuizen, godsdienst en politiek. Het resultaat van die studie heeft geleid tot het boek dat nu voor u ligt.

Read the rest of this entry »

PostHeaderIcon Ouderbijeenkomst “Wie heeft de gebruiksaanwijzing van mijn slimme puber?” Geef je kind vleugels!

Wie heeft de gebruiksaanwijzing van mijn slimme puber?
Geef je kind vleugels!

afbeelding
Herken je dat? Je slimme puber lijkt na schooltijd met van alles bezig te zijn behalve met
school. Hij/zij hangt maar, is bezig met zijn of haar telefoon, is aan het gamen of aan het
‘chillen’. Je weet niet wat hem of haar echt interesseert, huiswerk maken wordt uitgesteld
en jij maakt je echt zorgen. In het begin van de lagere school ging het allemaal zo goed;
hoge cijfers en citoscores. Je weet dat hij/zij het kan!
Wat te doen? Ook al is hij/zij slim, het is nog maar een tiener. Ondersteuning en bijsturen
is dus nodig. Of moet je het volledig loslaten en hem/haar zelf laten ervaren wat het is om
onderuit te gaan? Daar leren kinderen toch het meeste van?
Uiteindelijk wil je dat jouw puber zijn of haar potentieel benut , maar ook dat hij/zij
gelukkig is op school en dat het thuis gezellig is.

Als je meer wilt weten over de meest effectieve aanpak om dit te bereiken, kom dan naar
ons event Wie heeft de gebruiksaanwijzing van mijn slimme puber? op 15 mei a.s.
In twee uur leer je meer over het effectief ondersteunen van je slimme puber. Onderdelen
die aan bod komen, zijn:

• Gedrag en communicatieniveaus: observatie en interpretatie
• De grit factor en het puberbrein
• Methodieken waarmee gedrag positief wordt beïnvloed
Daarnaast krijg je uitleg over de door ons ontwikkelde oudertraining waarin je in zes
bijeenkomsten klaar wordt gestoomd om een volwaardig coach voor je slimme puber te
zijn. Ook zullen we meer vertellen over de methode “Ik ben een baas”.
Voor wie: Ouders of verzorgers van slimme pubers (10-14 jaar)
Wanneer: Maandag 15 mei 2017 van 19.30 – 21.30
Waar: Vliegschool ‘Zelf Vliegen’ – Emoeweg 1, Lelystad (gratis parkeren)
Kosten: 15 euro inclusief koffie en thee
Aanmelding: Stuur vóór 22 april een mail naar een van de onderstaande
mailadressen

We kijken er naar uit je te ontmoeten en te helpen met het effectief ondersteunen van je
slimme puber! Jij als ouder, in de rol van coach, geeft je kind vleugels!
Caroline Beijers, Nationale Plusklas caroline@nationaleplusklas.nl
Sandra Kamp, StiP trainingen info@stiptrainingen.nl

Caroline is Master of Education en studeert momenteel af aan de opleiding Specialist in
Gifted Education van de European Council of High Ability. Zij adviseert ouders en scholen
op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid en begeleidt hoogbegaafde kinderen die
vastlopen in het reguliere onderwijs. Haar praktijk, de “Nationale Plusklas”, is door de
Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) en het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek
(CBO) als European Talent Point toegelaten tot het European Talent Support Network dat
in 2015 is opgericht in Brussel.

Sandra is gedrags- en communicatietrainer en traint en coacht slimme jonge talenten om
steviger te staan in communicatie en samenwerking. Zij heeft de methode “Ik ben een
baas” voor slimme basisschoolkinderen ontwikkeld. Met deze methode, die tevens als
online training te volgen is, leren kinderen in tien stappen wat leiderschap is, hoe zij een
leider kunnen worden en vooral wat zij daar aan hebben. Sandra laat deze leiders van de
toekomst zien dat de manier waarop zij in elkaar zitten heel erg de moeite waard is en hoe
zij hun talenten succesvol kunnen inzetten om hun droom te realiseren.

Caroline en Sandra zijn beiden ervaringsdeskundige.