PostHeaderIcon Bericht van het SLO-Talentnetwerk voor leerkrachten, coördinatoren begaafdheid en IB’ers. Hopelijk tot 16 maart!

talentnetwerk

 

Beste lezer,

Het SLO-Talentnetwerk in de regio Flevoland organiseert minimaal tweemaal per jaar een netwerkbijeenkomst over talentontwikkeling.

Ditmaal houden we in de Week van de hoogbegaafdheid een netwerkbijeenkomst over het onderwerp plusklassen. We hebben Caroline Beijers bereid gevonden om voor ons een presentatie te houden over de Nationale Plusklas en aansluitend geven wij de gelegenheid om in kleine groepen over diverse aspecten van een plusklas verder te praten. Het doel van de bijeenkomst is om coördinatoren begaafdheid en leerkrachten van plusklassen uit de regio Flevoland met elkaar in contact te brengen en kennis & ervaringen uit te wisselen. We zijn welkom in De Columbusschool, één van de vier scholen in Almere waar voltijdshoogbegaafdheidsonderwijs gegeven wordt.

Datum: Woensdag 16 maart, van 19.30 tot 21.00 uur, inloop met koffie/thee vanaf 19.00 uur.

Locatie: Columbusschool, Marco Poloroute 56, 1363 LA Almere
Met vriendelijke groet,

De regio-coördinatoren van het SLO Talentnetwerk Flevoland:
Patricia Versnel (Almeers Talentenlab, Passend Onderwijs Almere)
Hanneke van Dasler (’t Klein Bolwerk, Psychologische hulpverlening)


Comments are closed.