PostHeaderIcon Ouderpluim

Beste allemaal, namens de Nationale Plusklas: een gezond, relaxt en leerzaam 2016 toegewenst! En om ouders en leerlingen daar een beetje bij te helpen, hebben we een nieuw initiatief ontwikkeld! De ouderpluim! Zit uw kind op een school waar veel aandacht is voor (hoog)begaafdheid en beveelt u deze school van harte aan aan andere ouders? Stuur dan een pb met de naam van de school en de vestigingsplaats. Wij nemen dan contact met de school op en zullen deze school toestemming vragen de naam op onze website te vermelden onder de noemer Ouderpluim! Zo is het voor andere ouders met (hoog)begaafde kinderen makkelijker een school te vinden die aansluit bij de onderwijsbehoeften van hun kind! Wij hopen op veel pluimen. Uiteraard is het daarna aan de betreffende school om te besluiten zich tot keurmerkschool te ontwikkelen!


Comments are closed.